Av trasor virkades denna puff som sedermera hamnade hos Annapanna